0
Tentang Kami

Mengapa Kami?

Produk-produk Karya Bestari hari ini bukan sahaja berada di setiap pelusuk negara Malaysia, malah sudah pun memasuki negara-negara Asia seperti Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Mauritius. Bahkan menjadi pilihan pembaca dari Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah yang lain. Hal ini menjadikan al-Quran Karya Bestari merupakan pilihan utama pasaran Asia.

  • Diperakui terjaga keaasliannya
  • Telah mendapatkan kelulusan penerbitan Al Quran / tanda tashih dari autoriti negara masing-masing yang bersangkutan.
  • Berinovasi seiiring dengan kehendak pasaran disamping keaslian al-Quran itu sendiri terpelihara.