0
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/09/MULTAZAM.png

 

 

Belian disini :

AL-QURAN AL-KARIM MULTAZAM

Menampilkan keistimewaan khat atau tulisan yang lebih besar dan selesa untuk dibaca.

Membahaskan secara sistematik mengikut 7 tema iaitu ibadah, muamalat, akidah, sirah nabawi, kisah Nabi & Rasul, Asmaul Husna mahupun terapi Qurani.

Bersumberkan rujukan sahih daripada metod penafsiran para ulama' yang mempunyai jalan riwayat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat (bil ma'sur).

 

SPESIFIKASI:

- Berkulit keras kecuali saiz A6.

- Kaedah tajwid berwarna beserta panduan.

- Khat Resam Uthmani.

- Terjemahan Bahasa Melayu.

 

KEISTIMEWAAN:

- Kaedah tajwid berwarna berserta panduan.

- Panduan waqaf ibtida’ (cara berhenti dan memulakan bacaan dengan blok warna).

- Dilengkapi nota kaki untuk lebih memahami ayat.

- Dilengkapi tafsir berasaskan hadis-hadis sahih dan sumber rujukan.

- Indeks mengikut tema di dalam Al-Quran

 

INFO TAMBAHAN:

- Mudah digunakan untuk tadarus dan pengajian al-Quran.

- Doa khatam al-Quran

- Asmaul Husna.

- Panduan adab terhadap al-Quran.

Disemak dan diluluskan oleh ahli Lajnah Tasheh al-Quran Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/1.-MULTAZAM-B4-e1697606210591.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/2.-MULTAZAM-A4-e1697606248945.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/3.-MULTAZAM-B5-e1697606306208.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/4.-MULTAZAM-A5-e1697606106331.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/5.-MULTAZAM-A6-e1697606135686.png

Panduan Praktik Al-Quran Multazam

5 keunggulan Al-Quran Multazam

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-600x850.png
https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/1.-MULTAZAM-Panduan-Waqaf-Ibida-350x250.png

Panduan Waqaf & ‘Ibtida

Panduan waqaf ibtida’ (cara berhenti dan memulakan bacaan dengan blok warna).

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/2.-MULTAZAM-Tajwid-berwarna-350x250.png

Tajwid berwarna

Setiap halaman terdapat panduan tajwid berwarna bersama jadualnya dibawah. Ini memudahkan pembaca membuat rujukan.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/3.-MULTAZAM-Riyadus-Salihin-350x250.png

Riyadus Salihin

Hadis sahih berkaitan tema utama yang bersumber pada kitab Riyadus Salihin.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/4.-MULTAZAM-Tafsir-Bil-Hadis-Mengikut-Tema-350x250.png

Tafsir Bil Hadis Mengikut Tema

Perbahasan dan huraian ayat pilihan yang disokong dengan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, berdasarkan 7 klasifikasi tema al-Quran seperti ibadah, muamalah, akidah, kisah nabi & rasul, sirah nabawi, Asmaul Husna & terapi Qurani.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/5.-MULTAZAM-Mujam-350x250.png

Mu’jam

Kamus lafaz al-Quran yang diambil dari ayat yang ada dalam halaman berkaitan.

Varian Warna

5 variasi warna untuk Al-Quran Al-Karim Multazam

//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/1.-MULTAZAM-Mint-Green.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/2.-MULTAZAM-Green.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/3.-MULTAZAM-Blue.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/4.-MULTAZAM-Gray.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/5.-MULTAZAM-Galaxy.png