0
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/09/HARAMAIN.png

 

 

 

Belian disini :

AL-QURAN AL-KARIM AL-HARAMAIN

Al-Quran Tafsir ini membahaskan secara sistematik mengikut 7 tema iaitu ibadah, muamalat, akidah, sirah nabawi, kisah Nabi & Rasul, Asmaul Husna mahupun terapi Qurani.

Bersumberkan rujukan sahih daripada metod penafsiran para ulama' yang mempunyai jalan riwayat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat (bil ma'sur).

 

 

SPESIFIKASI:

- Kulit keras

- Kaedah tajwid berwarna beserta panduan

- 640 halaman berwarna

- Khat Resam Uthmani dan terjemahan bahasa Melayu

- Panduan tajwid berwarna.

 

KEISTIMEWAAN:

- Indeks mengikut tema di dalam al-Quran

- Dilengkapi tafsir Muktabar seperti tafsir Ibnu Kathir dan tafsir At-Thabari

- Kaedah tajwid berwarna

 

INFO TAMBAHAN:

- Asbabul Nuzul

- Riyadus Solihin

- Doa khatam al-Quran

 

Disemak dan diluluskan oleh ahli Lajnah Tasheh al-Quran Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia.

//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/1.-HARAMAIN-A4-Size.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/2.-HARAMAIN-B5-Size.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/3.-HARAMAIN-A5-Size.png

Panduan Praktik Al-Quran Haramain

5 keunggulan Al-Quran Haramain

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-600x820.png
https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/1.-HARAMAIN-Tajwid-Warna-350x250.png

Tajwid Warna

Setiap halaman terdapat panduan tajwid berwarna bersama jadualnya di bawah. Ini memudahkan pembaca membuat rujukan.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/2.-HARAMAIN-Tafsir-Ibnu-Kasir-At-Tabari-350x250.png

Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir at-Tabari

Penjelasan ayat-ayat apilkasi tentang Ibadah, Mu’amalah dan Akidah berdasarkan Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir at-Tabari. Dijelaskan secara sederhana, aplikatif dan komprehensif.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/3.-HARAMAIN-Hadis-Nabawi-350x250.png

Hadis Nabawi

Hadis sahih Bukhari, Muslim dan perawi sahih lainnya yang berkaitan dengan tema pokok perbahasan sebagai ringkasan dan penjelasan singkat.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/4.-HARAMAIN-Riyadus-Salihin-350x250.png

Riyadus Salihin

Hadis sahih berkaitan tema utama yang bersumber pada kitab Riyadus Salihin.

https://karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/5.-HARAMAIN-Mujam-350x250.png

Mu’jam

Kamus lafaz al-Quran yang diambil dari ayat yang ada dalam halaman berkaitan.

Varian Warna

5 variasi warna untuk Al-Quran Al-Karim Al-Haramain

//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/HARAMAIN-Red.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/HARAMAIN-Black.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/HARAMAIN-White.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/HARAMAIN-Purple.png
//karyabestari.com/wp-content/uploads/2023/10/HARAMAIN-Mint-Green.png