0

MENGAPA KAMI

Produk-produk Karya Bestari hari ini bukan sahaja berada di setiap pelosok Malaysia, malah sudah pun memasuki negara-negara Asia seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Singapura, Thailand dan Mauritius. Bahkan menjadi pilihan pembaca dari Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah yang lain. Hal ini menjadikan al-Quran Karya Bestari merupakan pilihan utama pasaran Asia.

  • Diperakui terjaga keasliannya.
  • Telah mendapatkan kelulusan penerbitan al-Quran / tanda tashih daripada autoriti negara masing-masing yang bersangkutan.
  • Berinovasi seiring dengan kehendak pasaran disamping keaslian al-Quran itu sendiri terpelihara.