ADIL SYARAT WAJIB SEORANG PEMIMPIN


Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang | 07-01-2020

Antara syarat layak bagi seseorang pemimpin adalah memiliki peribadi yang baik dan adil dalam melaksanakan urusan terhadap ummah. Pemimpin mestilah berlaku adil, memelihara diri sendiri daripada dosa besar, tidak berterusan dengan melakukan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah walaupun tidak berdosa. Syarat ini wajib bagi semua jawatan penting dalam urusan agama dan dunia.


Islam mewajibkan pemimpin supaya bersikap adil dalam semua keadaan. Ini menunjukkan keadilan Islam bukannya satu teori di awangan yang tidak berpijak di alam nyata. Tetapi ia adalah perintah Allah SWT yang dilafazkan dengan ayat al-Quran. Antara perintah Allah SWT adalah dalam surah al-Maidah ayat 8 yang bermaksud:


“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.”


Allah SWT menegaskan lagi dalam surah an-Nahl ayat 90:


“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan larangan-Nya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhi-Nya.”


Islam mewajibkan kerajaan memantau secara menyeluruh perlaksanaan keadilan dalam negara. Ia merangkumi kelompok kecil seperti keluarga, seterusnya dalam masyarakat, negara dan bangsa, penganut Islam dan bukan Islam, kawan dan musuh, pada masa aman dan peperangan, manusia, binatang, alam sekitar serta lain-lain.


Kewajiban menunaikannya juga dikenakan kepada semua pihak, bukan sahaja ketua negara, juga kepada individu, pemimpin keluarga dan masyarakat di semua peringkat. Semua pihak wajib bersama kerajaan menegakkan keadilan dan menentang kezaliman.

 

Hak Wanita

 

Islam memberi penekanan pada wanita dalam aspek keluarga iaitu dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak di rumah kerana kesibukan suami. Inilah cara yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam tidak membenarkan wanita menjadi pemimpin dalam sesebuah negara kerana ia boleh menjejaskan fitrah dan kerukunan rumah tangga yang menjadi komponen penting dalam masyarakat. Hidup berkeluarga akan pincang tanpa peranan wanita kerana ia melibatkan pendidikan anak dan keluarga.

 

Namun begitu, wanita tetap mempunyai peranan besar dalam politik. Contohnya, pada zaman awal pemerintahan Islam, kaum wanita turut terlibat dalam Perjanjian Setia di Aqabah bagi mendirikan negara yang berdaulat. Ini bermakna, Islam mendahului lebih daripada seribu tahun daripada demokrasi Barat yang memberi hak kepada wanita dalam pilihan raya. Dalam demokrasi Barat, wanita diberi hak pilihan raya di peringkat majlis perbandaran di Bandar Wyoming Amerika pada abad ke-19, kemudian diikuti negara Barat yang lain.


Islam turut melibatkan wanita dalam keputusan yang besar ketika perjanjian Hudaibiyah. Dalam satu peristiwa, Nabi Muhammad SAW menerima pendapat Ummu Salamah bagi menghentikan ibadah umrah kerana melaksanakan keputusan Allah SWT yang berkait dengan pelaksanaan perjanjian itu. Orang bukan Islam yang masih bermusuh menghalang mereka menunaikan umrah sehingga menjadi syarat untuk berdamai dengan membatalkan umrah.


Dalam peristiwa lain pada zaman Khalifah Umar, seorang wanita memberi pendapat supaya penetapan mas kahwin secara paksa dihapuskan. Khalifah menerima pandangan sahabat dari kalangan wanita itu. Pada zaman Sultan Ahmad bin Tolun pula, seorang wanita alim yang bernama Sayyidah Nafisah dengan berani menentang perkara zalim sesudah menerima pengaduan orang ramai sehingga sultan itu mengalah dan menerima nasihatnya.


Hak Orang Bukan Islam


Dalam negara sekular termasuk yang berasaskan kepada prinsip demokrasi tidak memberi layanan adil terhadap golongan yang tidak menyokong kerajaan, bukan warganegara dan golongan yang tidak seagama. Walaupun mereka mengaku berjuang atas prinsip hak asasi manusia, mereka tidak boleh menyembunyikan sentimen kebangsaan, kepercayaan parti dan anutan agama.


Islam yang berasaskan akidah atau iman mewajibkan keadilan dan hak pada semua manusia dalam sesebuah negara. Walaupun tidak seagama, sebangsa dan senegara. Perlu diingat, walaupun dakwah Islam mengajak semua manusia supaya menganut agama ini, tetapi Islam melarang memaksa penganut agama lain. Paksaan tidak menghasilkan Islam sebenar yang berpaksikan keyakinan dan iman dalam hati. Namun, dalam aspek politik, Islam memberi hak kepada semua manusia termasuk mereka yang memusuhi negara dan umat Islam. Maka kepada orang bukan Islam yang tidak bermusuh dengan Islam lebih-lebih lagi diberi hak dengan adil dan diharamkan berlaku zalim pada mereka.


Kepada orang bukan Islam yang diberi hak kerakyatan, dinamakan ‘Ahli al-Zimmah’ iaitu golongan yang diberi kesanggupan dan jaminan. Bermakna sanggup menjadi rakyat dan kerajaan Islam wajib memberi jaminan hak yang adil bukan sahaja menjadi rakyat, termasuk juga hak menganut agama, kegiatan ekonomi serta keselamatan.


Dalam aspek politik dan pentadbiran pula, mereka diizinkan memegang jawatan menteri kabinet yang terlibat dalam pentadbiran yang bukan dasar yang dinamakan para fuqaha (Wazarah al-Tanfiz) dan jawatan-jawatan yang sesuai dengannya. Amalan ini berlaku ketika negara Islam memerintah masyarakat majmuk dan luas wilayahnya.


Hingga kini, masih wujud zuriat bukan Islam yang hidup mesra dengan masyarakat Islam. Sebagai contoh satu peristiwa pernah berlaku pada zaman Khalifah Umar di wilayah Barat yang bersempadan dengan wilayah Rom. Abu ‘Ubaidah sebagai pemimpin bertindak memulangkan bayaran cukai yang diambil daripada rakyat bukan Islam kerana merasa tidak mampu menjamin keselamatan mereka daripada ancaman tentera Rom. Golongan Kristian tersebut tidak mahu menerimanya kerana lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam yang adil.


Islam mewajibkan hak diplomatik kepada rakyat sesebuah negara yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam. Islam juga mewajibkan hak perlindungan kepada rakyat negara musuh yang datang meminta perlindungan politik dengan jaminan tidak boleh menyerahnya kepada negaranya yang berlaku zalim.


Allah SWT menegaskan dalam surah at-Taubah ayat 6:


“Jika seseorang di kalangan musyrikin datang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya, sehingga dia dapat mendengar kalam Allah, kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui (hakikat Islam).”


Kenyataan ini menunjukkan Islam lebih awal memberi perlindungan politik kepada pelarian dan pendatang yang dizalimi di tanah air sendiri. Ia mendahului lebih seribu tahun daripada Perjanjian Geneva dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

*Artikel ini diambil daripada buku tulisan Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Awang terbitan Karya Bestari berjudul Bicara Ini Demi Perpaduan.

ARTIKEL MESTI BACA
ANDA MUNGKIN SUKA
googletag.cmd.push(function () { googletag.display('KMK_KaryaBestari_ROS_Interstitial-0'); });